Beskrivning

Våra hemtest för Corona är över 90% tillförlitliga och vi kommer inom kort att bifoga vårt certifikat här på hemsidan om du vill se det redan nu kan du skicka oss ett meddelande under kontakta oss så skickar vi ut det inom ett par timmar.

Våra hemtest testar efter antikroppar i blodet vilket ger en väldigt hög träffsäkerhet. Dock tar det ett par dagar innan du blivit utsatt för viruset för kroppen att börja skapa antikroppar därför är tillförlitligheten som lägst de första dagarna. Men ett positivt svar är över 99% tillförlitligt. Det bästa med våra test jämfört med andra test som testar på saliv är att du på dem testen endast kan se om du är smittad just vi tillfället för provtagning och inte om du redan varit och på det viset blivit immun vilket du gör med våra hemtest för Corona.

Här nedanför finns all information om hur du använder vårt hemtest  för Corona och hur du sedan läser av resultatet. Testet riktar sig främst till de som har symtom men är osäkra på om det verkligen är coronaviruset man bär på. Eftersom det faktiskt kan vara något annat än Corona.

Instruktioner:
1. Öppna förpackningen och lägg innehållet framför dig.
2. Tvätta rent fingret med medföljande spritservett.
3. Stick dig på fingertoppen med medföljande nål.
4. Torka bort första droppen blod och pressa sedan ut nytt och sug upp det med din pipett. (Svaret på provet blir mer tillförlitligt på andra droppen blod)
5. Droppa (en) droppe blod på markeringen (S) på din testkasett.
6. Droppa (två) droppar buffert vätska på din (S) markeringen.

Vänta nu i 10 – 15 minuter på provsvar men inte längre än 20 minuter då är testet ogiltigt.

Resultat:
Inga streck innebär att testet blivit ogiltigt
Streck endast vid C markeringen innebär ett negativt test
Streck vid T1 / T2 innebär att du har corona viruset.

 

Mer information angående Coronaviruset finns på följande sida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Och slutligen  a rädda om er där ute i dessa tider! Sköt er handhygien och stanna hemma från jobb vid corona symtom för att minska smittspridningen så mycket ni kan.